नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय गुलरिया, बर्दिया
बर्दिया

उदेश्य

(क)   नेपालको संविधान, निजामति सेवा ऐन २०४९, निजामति सेवा नियमावली २०५०, प्रशासकीय अधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि नियमहरु, २०४९ मालपोत ऐन २०३४, भूमि सम्बन्धि ऐन /नियमहरु, देवानी संहिता तथा कार्यविधि, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, आर्थिक ऐन तथा सार्वजनिक खरिद ऐन /नियम लगायत नेपालसरकारबाट निर्देशित विभिन्न ऐन /नियम, नीति /निर्देशन तथा कार्यविधिहरु अक्षरस पालना गर्दै तोकिएको जिम्मेवारी बहन गर्ने ।

(ख)   सिमित साधन श्रोतको पूर्ण सदुपयोग गर्न ।

(ग)   आफ्नो जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन ।

(घ)   बिचौलिया प्रभावबाट हुने गैर कानुनी कृयाकलाप र चलखेललाई निरुत्साहित निषेध गर्ने ।

(ङ)   कुनै पनि सेवाग्राहीलाई कुनै पनि आधारमा भेदभावपूर्ण कार्य नगर्न दृढ रहने ।

(च)   सवै तहका सहकर्मीहरुसँग आपसी सौहार्दता र साद्भाव राख्ने  ।

(छ)   सहकर्मिहरुबीच हुने कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड र सुविधा, बिदा/काज लगायतका अवसरहरुमा सहजता ल्याउन भूमिका खेल्ने ।

(ज)   सेवाग्राही र सहकर्मिहरुको स्वाभिमान र अस्तित्वमा आँच आउने कुनै कार्य र व्यवहार नगर्ने ।

(झ)   भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा, निर्णय प्रक्रिया र सूचनाको बारेमा जनताको पहुँच बढाउन भूमिका खेल्ने ।

(ञ)   भू-माफिया, बिचौलिया तथ अनधिकृत मानिसहरुको प्रलोभनबाट टाडै रहने, बदनियतपूर्वक हुन सक्ने अनधिकृत कार्यहरु पहिचान गरी रोक्ने ।

(ट)   आचारसंहिताको कार्यान्वयन लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने ।

(ठ)   कुनै पनि कर्मचारीले सेवाग्राहीको गुनासो तत्कालै सुन्ने र गुनासो मेटाउने वा बाटो सिकाउन प्रयास गर्ने  ।

(ड)   आफुले सम्पादन गरेको कार्यको दैनिक टिपोर्ट विवरण तयार गर्ने र दैनिक /माशिक /बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)